Teknoritma, bilişim sektöründe özellikle sağlık bilişimi alanında, sağlık tesislerinin en önemli yönetim aracı olan hastane bilgi yönetim sistemi uygulamalarına yönelik, ülkemizin en büyük kamu hastanelerine yazılım hizmeti sağlamaktadır.

Teknoritma’nın dominosu insandır. Hastane bilgi yönetim sistemi uygulamaları başta olmak üzere, firmamızın geliştirdiği ve sektöre kazandırdığı tüm uygulamalar; deneyimli, yetkin, sabırlı ve sorumluluk duygusu yüksek, müşteri odaklı çalışma arkadaşlarımız ile deneyimli yöneticilerimizin üst düzeyde işbirliği ile ortaya çıkmaktadır. En değerli sermayemiz fikirlerimiz ve deneyimimizdir. Üretimizin gücü, etkin işbirliği ve kuvvetli sosyal ilişkiler temelinde yüksek ve nitelikli iletişimden kaynaklanmaktadır. Kendini ve birlikte çalıştığı takım arkadaşlarını geliştirmeye odaklı, hevesli çalışma arkadaşlarımızın başarı azmi ve yaratıcılığı enerjimizin kaynağıdır.

Firmamız, gerek alanında uzman profesyoneller ile gerek ise henüz iş hayatına atılabilecek yetenekli adaylar ile yoluna devam etmektedir. Hedefimiz, sektörün dinamik ihtiyaçlarına süresinde ve kaliteli yanıt vermek olduğundan, deneyimin ve uzmanlığın gücünü en üst düzeyde kullanmayı tercih ediyoruz. Diğer yandan, sektörün devam eden ihtiyaçlarını karşılayabilecek insan potansiyelinin yetiştirilmesinde de üzerimize düşeni azami gayretle sağlayamayı hedefliyoruz.

İnsan Kaynakları Politikaları

Kariyer Planlaması
Teknoritma, çalışanlarının kariyer planlamasında alternatif fırsatlar sunar. Teknoritma’da çalışan herkes kariyer patikasında yetkinliklerine göre yükselebilir.
Eğitim
Teknoritma, çalışanlarına eğitim ve gelişim desteği vererek, onların gerek kişisel gerekse de mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı, işteki performanslarını ve motivasyonlarını arttırmayı, aralarındaki iletişimi güçlendirerek şirket verimliliğini maksimum düzeye çıkarmayı hedefler.

Yetkinlik Bazlı Kariyer
Yetkinlikler, seçme ve yerleştirme kriterlerinin oluşturulması, kariyer fırsatları, terfiler gibi çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespitinde önem taşır. Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim tasarımları ve kariyer planlarının oluşturulması bütün İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri’nin temelini oluşturur.
Teknoritma’da Yükselme, Başarı ile Doğru Orantılıdır
Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için, o görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak gerekir. Yine de, en önemli ölçüt performans düzeyidir.

İşe Alım

Teknoritma’da İşe Alım Nasıl Gerçekleşir?
Uzun vadede başarı, doğru kişilerin işe alınmasına ve çalışan sürekliliğine dayanır. İşe alım sürecindeki amacımız, Teknoritma’nın başarısına katma değer sağlayacak kişilerin organizasyonumuza dahil edilmesidir.
Eleman seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz; işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip, eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere açık, proaktif, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışmasına yatkın, Teknoritma değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri şirkete kazandırmaktır.
İşe alım sürecimiz aşamalı mülakatlardan oluşmaktadır. Adaylar ile İnsan Kaynakları Uzmanı ve pozisyonun ilgili yöneticilerinin katıldığı en az üç görüşme yapılır. İşe alım sürecimizde teknik bilgi birikimine ek olarak aradığımız diğer yetkinlikler; sorumluluk bilinci, yazılı ve sözlü iletişim, ekip çalışması, başarı azmi, stres yönetimi ve müşteri odaklılıktır. İşe alım sürecimizin son aşaması ise referans kontrolünden oluşmaktadır.
Referans kontrolleri ve mülakat süreçlerinde olumlu değerlendirilen adaylara İnsan Kaynakları Bölümü tarafından iş teklifi yapılır.
Yapılan görüşmeler sonucunda olumlu değerlendirilemeyen adayların başvuruları, ileride doğabilecek başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere Kariyer.net veritabanında saklanır.

BAŞVURU FORMUÖzgeçmiş Yükle;