Teknoritma HBYS Çözümü

Günümüz modern sağlık ekonomisi sisteminde, enformasyon sisteminin değişikliklere uyarlanması konusunda ciddi ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır.
Hastaneler, hastane çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda bilgiye her yerden ulaşabilen altyapılara büyük oranda destek vermektedirler.
İşte Teknoritma HBYS bir hastanede oluşan bilgiye, doktorların, hemşirelerin, finansçıların, idarecilerin ve karar vericilerin, yetkileri çerçevesinde ve yüksek güvenlik ortamında, 7 gün 24 saat ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Doktorlar bilgiye, ister tedavi esnasında, ister ofislerinden, islerler ise evlerinden erişebilecekler ve daha etkin ve süratli hasta tedavisini sağlayabileceklerdir. Hem sahip oldukları hem de hastanede oluşan dokümantasyona, makalelere, sunumlara her zaman her yerden ulaşabilecekler ve bilimsel araştırmalarını daha verimli ortaya koyabileceklerdir.
Hemşireler terminallerden hasta hakkında bilgilere ve diğer departmanlarda oluşan bütün bilgilere, rahatça ulaşabilecekler ve bu bilgileri sunabileceklerdir.
Finansçılar stoktaki ürün miktarını, kurumların ve tedarikçilerin cari bilgilerini, anlık ve gelecek para akışı bilgilerini her an görebilecek ve risksiz para yönetimi gerçekleştireceklerdir.
Karar vericiler, hastanenin anlık resmini 7 gün 24 saat görme fırsatını elde edecek, acil durumlarda önemli kararları daha rahat alabilecek, geçmiş ve olası geleceğe ait istatistiksel yaklaşımlara ulaşarak, hastanenin gelecek vizyonunu çizmede daha rahat ilerleyebileceklerdir.
Hastane çalışanları;
Dokümanları, sunumları, formları ve gelen giden evrakları Teknoritma HBYS ile yönetebilecekler;
Hastane içerisinde oluşan formların, dokümanların ve gelen giden evrakların, iş süreçleri doğrultusunda (mevcutsa ISO 2001:2008 kalite yönetimi çerçevesinde) akışını kağıtsız ortamda sağlayabilecek ve Teknoritma HBYS’un web tabanlı yapısı ile yetkileri çerçevesinde oluşan bu dokümanlara her zaman ve her yerden ulaşabileceklerdir.

Tıbbi Modüllerimiz

 • Ameliyathane
 • Danışma
 • Diet
 • Diş
 • Diyaliz
 • Eczane
 • Hasta Arşivi
 • Hasta Takip
 • Kan Bankası
 • Kayıt Kabul
 • Laboratuar
 • Nükleer Tıp
 • Poliklinik
 • Radyoloji
 • Randevu Yönetimi
 • Sağlık Kurulu
 • Tetkik Tedavi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşivleme
 • Yatan Hasta

Mali&İdari Modüllerimiz

 • Bütçe Yönetimi
 • Cihaz Takip
 • Demirbaş
 • Depo Ambar
 • Faturalama
 • Hastane Yönetimi
 • Hesap Planı
 • İstatistik
 • Muhasebe Fişi
 • Personel Yönetimi
 • Satın Alma
 • Teknik Servis
 • Vezne

Web Tabanlı Teknoritma HBYS Framework teknolojisi kullanıcı tarafından sıfır kurulum anlamına gelen, sadece Internet Explorer 6.0 ve üzeri bir tarayıcı gerektiren bir teknoloji kullanmaktadır. Bu şekilde mevcut modüllerin geliştirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek muhtemel bakım sıkıntıları ortadan kaldırılmış olmaktadır. Modül eklenmesi ve ölçek genişletilmesi gibi durumlar kolaylaştırılmıştır.
XML Web Servisleri Teknoritma HBYS Framework XML web servislerinin faydalarını tam olarak yansıtmak üzere Microsoft .Net teknolojisini kullanmaktadır. Objeler kolaylıkla XML dosyalarına yerleştirilebilmektedir. .Net framework ile XML web servislerinin yardımı ve web servisi olmasının verdiği avantajla, diğer platformlarla kolaylıkla bilgi alışverişi yapabilmektedir. XML web servisleri mimarisi tabanlı framework mimarisi; herhangi bir platform tarafından oluşturulan verileri XML sayesinde taşıyabilmektedir.
Ölçeklenebilirlik Teknoritma HBYS Framework sunduğu hizmetin kalitesini, beklenenden daha fazla kullanıcı entegre olduğunda da koruyabilmektedir. Sistemin ortalama tepki süresi kullanıcı sayısına bağlı olarak artmaktadır. Bunu dengelemek adına yapı sunucu eklemeleri ve göreceli olarak network yapısının genişletilmesiyle dengede tutulur.
Çok Katmanlı Teknoritma HBYS Framework 3 katmanlı yapı olarak tasarlanmıştır. Bakım konusunda maksimum esnekliği gösterebilmektedir ve isteğe bağlı uygulama geliştirme konusunda da müşteri modellerine ve iş ihtiyaçlarına bağlı olarak bütün mimari 3 katmanlı yapıyı kullanmaktadır. Uygulama katmanında kullanıcı arabirimi ve yazılım ortamı olarak Internet Explorer kullanmaktadır. Kullanıcı istekleri web servisleri aracılığı ile Internet Explorer üzerinden gönderilmektedir. İş katmanında, veriyi almak, daha önce tanımlanmış kurallar doğrultusunda işlemek, doğrulamak ve veri katmanına iletmek işlevleri gerçekleştirilmektedir. Veri katmanında ilişkisel veri tabanında sistem tarafından oluşturulan verilerin tutulması işlemi gerçekleştirilmektedir. Teknoritma HBYS Framwork, iş katmanı kısmındaki tüm fonksiyonlar sunucu tarafında olmaktadır. Bu şekilde iş katmanında müşteri tarafında istenen bir değişiklik anında sunucu tarafında gerçekleştirilerek tüm kullanıcılara yansıtılmaktadır.
Güvenlik Büyük kurumlarda, kurumsal yazılımla ilişkisi olan potansiyel olarak yüzlerce çalışan, müşteri, iş ortakları ve tedarikçiler bulunmaktadır. Her kullanıcı veya kullanıcı grubu uygulamanın farklı kısımlarıyla etkileşime girmek durumundadırlar. Bazı durumlarda kullanıcılar sistemde aynı yere erişim sağlasalar bile farklı yetkilere sahip olabilmektedirler. Güvenlik yapılandırması, sistem yöneticisinin kullanıcı ve kullanıcı gruplarındaki yetkilendirmeleri detaylı bir şekilde yapabilmesine olanak sağlamaktadır.
Açık Sistem Teknoritma HBYS Framework tüm eklentilerle (PACS, KİOSK, LCD, PDA, LIS vb. ) sorunsuz bir şekilde entegrasyonu sağlamaktadır.